Kancelář architekta města Zlína, příspěvková organizace je hlavní koncepční pracoviště Zlína v oblasti tvorby města. Naším cílem je podpora urbanistického, architektonického, sociálního rozvoje města a kultivace veřejného prostoru. Klademe důraz na zapojení veřejnosti do rozhodování a plánování města. Společně tvoříme Zlín živý, obydlený, podnikající a udržitelný.

Činnost

Koncepce

Připravujeme dokumenty a podklady pro činnost města a jeho organizačních jednotek v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování a péče o veřejný prostor.

Vyhledáváme a iniciujeme řešení témat souvisejících s rozvojem města a kvalitou života.

Připravujeme studie, architektonické a urbanistické soutěže související s rozvojem města.

Pracujeme na kultivaci veřejného prostoru ve městě.

Komunikace

Iniciujeme a moderujeme společná jednání mezi zástupci města, městských částí, investory a architekty.

Pořádáme výstavy, odborné diskuze, prezentace a další osvětové aktivity.

Zajišťujeme prezentaci a propagaci záměrů v oblasti tvorby města.

Zapojujeme veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města formou anket, besed, workshopů, procházek a společného plánování.

Posilujeme partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností.

Koordinace

Spolupracujeme na tvorbě metodických pokynů, směrnic a obecně závazných vyhlášek zajišťujících koordinovaný postup orgánů města.

Koordinujeme projekční procesy týkající se rozvoje města a veřejného prostoru.

Data o městě

Shromažďujeme, analyzujeme a zpracováváme informace a data z různých oblastí fungování města.

Vytváříme a průběžně aktualizujeme digitální zobrazení města popisující jeho stávající stav, probíhající děje a predikujeme vývoj v různých oblastech fungování města.

Aktuální projekty, přednášky a rozhovory o koncepčním rozvoji města Zlína prezentujeme na našem blogu Medium.com

Tým KAMZ

Ing. arch. Jindřich Nový

ředitel

Ing. arch. Kamila Kasanová

architekt

Ing. arch. Eva Ličmanová

architekt

Ing. arch. František Němec

architekt

Ing. arch. Petr Vrba

architekt

Mgr. Tamara Janušková Hovorková

vedoucí kanceláře

Ing. arch. Karel Humpola

architekt

Mgr. Ivana Chodúrová

specialista GIS

Mgr. Vít Mach

specialista komunikace

Kariéra

Architekt/ka

Do našeho týmu hledáme architekty/ky a urbanisty/ky. Buďte součástí rozvíjející se kanceláře městského architekta! Nabízíme zajímavou a pestrou práci na plný i částečný úvazek v prostorech ve zlínském zámku, možnost podílet se na důležitých projektech města, spolupracovat s profesně rozmanitým týmem.

V případě zájmu o tuto pozici nám zašlete CV.

Mgr. Tamara Janušková
januskova@kamz.cz
Tel.: +420 608 498 796

Popis pozice

Budete se podílet na koncepci rozvoje Zlína, přípravě studií a soutěží, kultivaci veřejného prostoru, tvořit manuál veřejných prostorů a městského detailu, spolupracovat s profesně rozmanitým týmem.

Požadavky

Máte VŠ se zaměřením na architekturu a urbanismus? Ovládáte práci v AutoCAD, SketchUp, MS Office, Adobe? Orientujete se rámcově v legislativě související s oborem? Jste týmový hráč a máte pozitivní přístup k řešení problémů?

Kontakt

Sídlo:
Kancelář architekta města Zlína
Soudní 1
760 01 Zlín

Zřizovatel:
Statutární město Zlín
nám. Míru 12
761 40 Zlín

Ředitel
Ing. arch. Jindřich Nový

E-mail:
info@kamz.cz

Telefon:
+420 608 498 796

Datová schránka:
5ess7dj

IČO:
08826391